Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.VIAS: 18 % meer motorrijders, 15 % minder ongevallen

Nieuws - 20/03/2023
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


In ons land waren vorig jaar 533.107 motorfietsers ingeschreven. Dat is een stijging van 18 % in de afgelopen tien jaar. Het aantal ongevallen is nochtans tijdens diezelfde periode gedaald met 15 %. Gemiddeld gebeuren er nog altijd zo’n 7 motorongevallen per dag, 2659 in totaal in 2022. Vorig jaar kwamen ook 65 motorijders om het leven, in 2013 waren er dat nog 106.

In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen op 10 jaar met 24 %, in Wallonië slechts met 6 %, terwijl in Brussel het aantal ongevallen nagenoeg gelijk bleef. Dat komt natuurlijk ook omdat er in Brussel veel motorijders zijn bijgekomen die een motorfiets als alternatief gebruiken voor het woon-werk verkeer.

Bij kwart van de ongevallen geen tegenpartij

In het merendeel van de ongevallen met een motorrijder is er sprake van een aanrijding met een andere weggebruiker. Echter is bij een kwart van de geregistreerde ongevallen alleen een motorrijder betrokken (25 %). In Wallonië gaat het zelfs over een derde van de ongevallen (35 %). Motorrijders zijn daarmee de gemotoriseerde weggebruikers die het vaakst betrokken zijn bij eenzijdige ongevallen. Motorrijders zijn bij ongevallen met een tegenpartij ook het meest kwetsbaar langs opzij. Bij 34 % van de ongevallen in België met motorrijders werd de motorrijder namelijk langs opzij geraakt.

2/3 van de ongevallen gebeurt op een doorlopende weg

Bijna 2/3 van alle motorongevallen (65 %) gebeurt op een doorlopende weg. In Wallonië ligt dat percentage o.a. door de vele bochtige wegen hoger (73 %). Slechts 8 % van de letselongevallen gebeurt in België op een lichtengeregeld kruispunt. In Brussel is dat bijna 1 op 5 (20 %).

8 op de 10 motorijders rijdt niet in de winter

Uit een profileringsstudie van motorrijders door Vias institute blijkt dat 8 op de 10 motorijders niet rijdt in de winter. Vanaf maart begint het aantal letselongevallen terug te stijgen, maar 73 % van de ongevallen met motorrijders gebeurt tussen april en oktober. Vooraleer je na de winterperiode terug gaat rijden, is het dus nodig om alle nodige manoeuvres terug even te oefenen of een opfrissingscursus te volgen. Zo heb je terug volledige controle over je voertuig.

Wanneer er terug meer motorijders rondrijden, is het uiteraard belangrijk dat ook alle andere bestuurders extra aandachtig zijn.

Motorongevallen in Wallonië, 14 keer ernstiger dan in Brussel

Van alle weggebruikers zijn de motorrijders betrokken bij de meest dodelijke ongevallen. Op 1000 letselongevallen vallen er 26 dodelijke slachtoffers onder de motorrijders, ten opzichte van 8 fietsers, 8 automobilisten en 20 voetgangers bijvoorbeeld. De combinatie van snelheid en het gebrek aan een beschermend koetswerk maakt dat de ernst van de ongevallen met motorrijders zo groot is.

Er zijn sterke regionale verschillen. In Wallonië vallen er per 1000 letselongevallen met een motorfiets 36 doden. Daarmee zijn de motorongevallen daar 1,5 keer zo ernstig dan in Vlaanderen (26 doden per 1000 letselongevallen) en maar liefst 14 keer ernstiger dan in Brussel (3 doden per 1000 letselongevallen).

Motorrijpubliek verouderd

Het publiek dat met de moto een ongeval krijgt wordt gemiddeld ook steeds ouder. In 2005 was de gemiddelde leeftijd van een motorrijder in een ongeval 35 jaar. Vorig jaar was dat 41 jaar. Op een dikke 15 jaar is de gemiddelde leeftijd van een motorrijder in een ongeval dus met 6 jaar gestegen.

Op nationaal vlak is de helft van de slachtoffers (50 %) ouder dan 40 jaar. Vooral oudere rijders hebben er dus baat bij om eens een bijkomende rijcursus te volgen.


Bron:  VIAS