Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen

Nieuws - 22/03/2023
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Waar 35,7 % van de Belgen in het 3e kwartaal van 2021 aangaven met moeite de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, is dit opgelopen tot 46,7 % in het 4e kwartaal van 2022. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over het persoonlijk welbevinden en de levensomstandigheden die Statbel, het Belgische statistiekbureau, in het vierde kwartaal van 2022 heeft uitgevoerd. Hiervoor werden ongeveer 5.000 personen tussen 16 en 74 jaar bevraagd over hun financiële situatie en welbevinden.

Het valt op dat het aantal Belgen dat moeite heeft om rond te komen de afgelopen kwartalen gestaag is gestegen. Duidelijke verschillen tekenen zich op naar gelang de inkomensgroep, waarbij het eerste kwintiel (68,5 %), de Belgen met de laagste inkomens, beduidend meer moeilijkheden ervaart dan het vijfde kwintiel, de Belgen met de hoogste inkomens (21,6 %). Desalniettemin hebben die laatste het ook steeds moeilijker: in het 3e kwartaal van 2021 had 13,3 % van de personen in het vijfde kwintiel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, wat oploopt tot 21,6 % in het 4e kwartaal van 2022.

Deze moeilijkheden lijken een (beperkte) weerslag te hebben op de tevredenheid met hun financiële situatie. Gemiddeld gaven de Belgen een score van 7 op 10 in het 3e kwartaal van 2021, wat gedaald is naar 6,7 in het 4e kwartaal van 2022. Opnieuw zijn er verschillen naar gelang het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de tevredenheid. Voor de laagste inkomens is deze score quasi stabiel gebleven tussen het 3e kwartaal van 2021 (6,4) en het 4e kwartaal van 2022 (6,3), terwijl we een daling optekenen voor de hoogste inkomens van 7,7 naar 7,3.


Bron:  Statbel