Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Raad van State struikelt niet over fiscaliteit staatsbon

Nieuws - 26/09/2023
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


De bankenkoepel Febelfin had eerder laten weten dat juristen onderzochten of het verschil in fiscale behandeling tussen de staatsbon en vergelijkbare producten zoals termijnrekeningen wettelijk is. Op de intresten van termijnrekeningen met een looptijd van één jaar betalen spaarders immers wél het normale tarief van 30 procent roerende voorheffing.

Nu lezen we in de Tijd dat de Raad van State van oordeel is dat het fiscaal voordeel van de Van Peteghem-bon niet indruist tegen de grondwet. 

De Raad van State verwijst in een advies van acht pagina’s naar eerdere standpunten van het Grondwettelijke Hof. Zo oordeelde het Hof in 2013 dat de verlaagde roerende voorheffing voor de zogenoemde Leterme-bon niet in strijd was met de grondwet.

Ook de Raad van State haalt het principe van vrij verkeer van kapitaal in Europa haalt en adviseert dat de 15 procent ook zou gelden voor gelijkaardig schuldpapier uitgegeven door andere overheden in de Europese Economische Ruimte. Met andere woorden, het advies van de Raad van State neemt een hindernis weg voor het geval de regering eind dit jaar een tweede aantrekkelijke staatsbon wil uitgeven.


Bron:  De Tijd