Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Assuralia dient klacht in tegen aanbieder van malafide smartphoneverzekeringen

Nieuws - 28/05/2024
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen, dient een klacht in bij het parket en de FOD Economie tegen SFAM, een Franse verzekeringstussenpersoon die smartphoneverzekeringen verdeelde in ons land, wegens ongeoorloofde verkoop praktijken en het misleiden van klanten.
Bij de aankoop van een multimediatoestel in een elektrowinkel worden soms verzekeringsproducten aangeboden in de winkel zelf, vaak ter vergoeding van eventuele kosten bij verlies, diefstal of beschadiging van een toestel.
Hoewel de verkoop en commercialisering van verzekeringsproducten in ons land onderworpen is aan strenge wettelijke regels, ontvingen de voorbije jaren verschillende instanties, waaronder de FSMA, de Belgische financieel toezichthouder; en de Ombudsman voor verzekeringen, heel wat klachten van gedupeerde klanten die belangrijke sommen geld van hun rekening zien verdwijnen. Hierbij gaat het vaak om dezelfde type klacht: klanten onderschrijven in de eerste plaats een multimedia-verzekering, maar na enkele maanden moeten ze bijbetalen voor extra ‘diensten’ die niet gelinkt zijn aan het verzekeringsproduct of ze zien de prijs van hun contract éénzijdig opgetrokken worden.
De meldingen gaan voornamelijk over de Franse verzekeringstussenpersoon SFAM, die in ons land ook actief is onder andere commerciële benamingen zoals Switch, Indexia, Cyrana, Cellside of Hubside.Store.
Assuralia benadrukt dat verzekeringsondernemingen en tussenpersonen in ons land opereren binnen een duidelijk wetgevend kader, waarin producten en diensten worden aangeboden op maat van de klant en waarbij verzekeraar en tussenpersoon zich houden aan een strikte informatieverplichting.
Dergelijke praktijken zoals deze van SFAM worden door Assuralia dan ook streng veroordeeld, zegt ook Hein Lannoy, CEO van de federatie.
“Verzekeraars, en bij uitbreiding de hele sector, hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen en bedrijven te beschermen, dat is ook de essentie van de verzekering. Wanneer een speler niet volgens de regels opereert is het onze taak om dit zeer streng te veroordelen. Dergelijke praktijken plaatsen onze sector in een negatief daglicht. Wij roepen de bevoegde Belgische overheden dan ook op om zo snel mogelijk paal en perk te stellen aan deze fraude.”
Andere middelen om op te treden tegen de frauduleuze praktijken heeft Assuralia – naast de klachtneerlegging – niet. De Franse groep is immers in de hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon geen lid van de federatie. De controle van buitenlandse verzekeringstussenpersonen op de Belgische markt gebeurt in de eerste plaats door de toezichthouder in het land van herkomst.
De FSMA, de Belgische financieel toezichthouder ondernam al actie. Vanaf 2 maart 2022 heeft de FSMA Switch Holding NV verboden om verzekeringsproducten te commercialiseren op Belgisch grondgebied. Hubside.Store, een andere onderneming binnen dezelfde groep, beëindigde eveneens haar inschrijving als verzekeringstussenpersoon. Ook de mogelijkheid om vanuit Frankrijk verzekeringen te verdelen werd geschorst door de Franse toezichthouder.
Hein Lannoy, CEO Assuralia: “De toelating van SFAM om activiteiten van verzekeringsdistributie uit te oefenen is sinds 25 april 2023 geschorst door de Franse controle autoriteiten. Bijgevolg mogen zij ook in ons land geen verzekeringen verdelen, maar omdat de schorsing geen impact heeft op de andere ‘diensten’ die zonder medeweten van de klant worden gefactureerd en die géén verzekeringsproducten betreffen, kan er vanuit de FSMA geen verdere stappen ondernomen worden. Het is nu aan de FOD Economie om dit verder te onderzoeken.”
Bovendien legde de FSMA in november 2022 een algemeen verbod op om verzekeringsovereenkomsten met variabele premies aan te bieden bij de verkoop van multimediatoestellen.

Bron:  Assuralia