Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Advies over een ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van informatieplichten in hoofde van de verzekeraar met betrekking tot kosten op verzekeringsproducten die in aanmerking komen voor belastingverminderingen

Nieuws - 19/06/2024
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Op vraag van de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, heeft de Commissie voor Verzekeringen op 24 mei 2024 een advies verleend (DOC/C2024/2), over een ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van informatieplichten in hoofde van de verzekeraar met betrekking tot kosten op verzekeringsproducten die in aanmerking komen voor belastingverminderingen als bedoeld in artikel 1451, 2° en 5° Wetboek van inkomstenbelastingen 1992”.

Lees meer in het advies C/2024/02 ...


Bron:  FSMA