Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.FSMA: Jean-Paul Servais herverkozen als voorzittter van de Monitoring Board van de IFRS Foundation

Nieuws - 06/05/2021
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


De Monitoring Board van de IFRS Foundation heeft Jean-Paul Servais als voorzitter herverkozen voor een nieuw mandaat van twee jaar, tot april 2023. De FSMA-voorzitter trad toe tot de Monitoring Board als vertegenwoordiger van de internationale organisatie van effectentoezichthouders IOSCO, waarvan hij sinds 2016 ondervoorzitter is.

De Monitoring Board ziet toe op de goede werking van de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. Deze non-profitorganisatie is toezichthouder van de International Accounting Standards Board (IASB). De IASB stelt de IFRS-standaarden op. Dat zijn internationale boekhoudregels voor verslaggeving in jaarrekeningen en jaarverslagen. De trustees van de IFRS Foundation bepalen haar strategie en governance en houden toezicht op het werk van de IASB. Ze zijn verantwoording verschuldigd aan de Monitoring Board.

De Monitoring Board is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende vooraanstaande marktregulatoren en overheden. De toezichthouders op de financiële markten van de VS, Brazilië, Japan en Zuid-Korea, de Europese Commissie, het Chinese Ministerie van Financiën en IOSCO zetelen momenteel in de Monitoring Board.

De Monitoring Board overlegt geregeld met de trustees en de voorzitter van de IASB om de kwaliteit en effectiviteit van de governancestructuur van de IFRS Foundation te beoordelen en zo toe te zien op de ontwikkeling van IFRS-standaarden van hoge kwaliteit die aan het algemeen belang beantwoorden. 87% van de jurisdicties in de wereld en meer dan 6.000 vennootschappen in de Europese Unie gebruiken de IFRS-standaarden.


Bron:  Persbericht FSMA, 30 april 2021.