Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Assuralia en vakbonden sloten een sociaal akkoord voor 2021 en 2022: toekenning van een coronapremie van 450 euro netto

Nieuws - 07/12/2021
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Het luik koopkracht in het sociaal akkoord voorziet in de toekenning van een niet-recurrente coronapremie van 450 euro netto voor de werknemers in de sector. Het akkoord bevat bovendien een reeks bepalingen over de implementatie van het telewerken, met een oproep tot verder overleg. Deze nieuwe regelingen voor de arbeidsorganisatie na de crisis zullen worden geëvalueerd op de bijeenkomst van het paritair comité in september 2022.

Drie overeenkomsten hebben betrekking op de verzoening van werk en privéleven; zij betreffen meer bepaald het ouderschapverlof, het tijdskrediet en het brugpensioen.

Wat competentieontwikkeling betreft, kunnen de werknemers in de verzekeringsondernemingen op beroepsopleiding rekenen aan de hand van een ‘collectieve pot’ van vier dagen per werknemer in 2022 en vijf dagen de jaren nadien.

Het akkoord bevat ook bepalingen over de vastheid van betrekking en over de voortzetting van de veralgemening van het outplacementstelsel in de sector, waarbij wordt voortgebouwd op het vorige akkoord.

Een andere specifieke overeenkomst regelt de financiering voor 2021 en 2022 van Fopas, het Fonds voor opleiding en competentieontwikkeling in de verzekeringssector, en voorziet in een kredietlijn ten gunste van de ondernemingen voor de financiering van opleidingen.

De sociale partners bezegelden ook de financiering van het fonds voor vakbondsopleiding.

Het sociaal akkoord tussen de sociale partners bevat een clausule van sociale vrede en de verbintenis om af te zien van vakbondseisen in de ondernemingen wat de door het akkoord geregelde punten betreft. 
Bron:  Assuralia, “Assuralia en de vakbondsorganisaties sloten een sociaal akkoord voor 2021 en 2022: toekenning van een coronapremie van 450 euro netto”, Persbericht, 6 december 2021.