Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Resultaten distributiekanalen verzekeringen (Assuralia): verzekeringsmakelaars winnen terrein

Nieuws - 21/01/2022
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Volgens Barbara Van Speybroeck van Assuralia toonde de sector zeer veel veerkracht maar komt ook niet helemaal ongeschonden uit de crisis: het gezamenlijke incasso van de verrichtingen leven en niet-leven daalt met 2,3% van 28,7 miljard euro in 2019 naar 28,1 miljard euro in 2020.

Enkele vaststellingen:
  • Wanneer men deze resultaten verder opsplits, blijkt echter dat de activiteiten niet-leven (+0,9%), leven individueel tak 23 (+1,2%) en leven groep (+3,8%) een licht hogere omzet noteren in 2020. Het zijn, in een context van aanhoudend lage rente, de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet van de takken 21 en 26 die het meest in de klappen delen (-13,9%). Deze daling staat tegenover duidelijke toenames van de bedragen op spaarboekjes en zichtrekeningen in 2020. De consument zocht tijdens het coronajaar meer financiële producten op met een hoge liquiditeit. Daar waar de distributiekanalen in het ene geval dus een stuk van de marktgroei voor zich proberen te winnen, is het bij andere verzekeringsproducten zaak om stand te houden in een krimpend marktsegment.
  • De makelaars zijn in 2020 goed voor 52,1% van het totale incasso leven en niet-leven, tegenover 50,3% in 2019. Ze boeken vooral terreinwinst bij de individuele levensverzekeringen (tak 21, 23 en 26) en in mindere mate ook bij de groepsverzekeringen. Bij de andere verzekeringsproducten blijft het aandeel van de makelarij ruwweg stabiel tegenover 2019.
  • Agenten en bankverzekeraars gaan er 2,2 procentpunten op achteruit en verdelen in 2020 iets meer dan een kwart (27,4%) van het totale incasso. De bankverzekering verliest voornamelijk terrein bij de individuele levensverzekeringen maar blijft evenwel de dominante speler op het vlak van de beleggingsverzekeringen. De agenten zien voor nagenoeg alle verzekeringsproducten hun marktaandeel toenemen, zij het in bescheiden mate. Het is wel opmerkelijk dat de nieuwe productie van pensioenspaarverzekeringen in sterk toenemende mate via agenten verloopt. Ze behalen hierbij 28,3% marktaandeel, tegenover 23,3% in 2019.
  • Het marktaandeel van de directe kanalen gaat er in 2020 lichtjes op vooruit (+0,4 procentpunten) tot 20,5% van het totale incasso. Hun grootste marktaandeel behalen de directe kanalen bij de groepsverzekeringen. Daar vertegenwoordigen ze, ook in 2020, de meerderheid (50,7%) van de verkoop.
  • Gezien in dit rapport een nauwe definitie van “pure” e-commerce gebruikt wordt, capteert het marktaandeel van e-commerce in de totale activiteiten slechts 0,3% in 2020. We kunnen echter spreken van een vertekend beeld aangezien er bij alle types tussenpersonen en bij de klassieke directe verkoop een groeiende verkoops- en vergelijkingsrol weggelegd is voor digitale platformen, zowel online als mobile. Specifiek voor vergelijkingswebsites is het zo dat deze in België vaak het statuut van verzekeringsmakelaar hebben. In dat geval wordt hun omzet in deze studie bij de makelarij gerekend en niet bij de e-commerce in strikte zin.

U kunt de volledige studie bekijken via deze link Distributiekanalen in de verzekeringen: cijfers van 2004 tot 2020 (assuralia.be) 


Bron:  Assuralia