Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.
FSMA tikt sommge reisverzekeraars op de vingers

Nieuws - 24/07/2020
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


De FSMA heeft vastgesteld dat bepaalde reisverzekeraars in de algemene voorwaarden van hun reisannulatieverzekering recent uitsluitingsclausules hebben opgenomen voor schadegevallen die gevolg zijn van een epidemie, pandemie of quarantainemaatregel. Op sommige websites wordt in de rubriek met vragen en antwoorden over de coronacrisis, vrij ongenuanceerd vermeld dat schadegevallen van dekking worden uitgesloten als ze het gevolg zijn van een epidemie, terwijl die uitsluiting niet in de algemene verzekeringsvoorwaarden wordt vermeld. Deze informatie kan klanten ontmoedigen om een verzekeringsclaim in te dienen. De informatie kan zelfs misleidend of bedrieglijk zijn.

De FSMA heeft contact genomen met de verzekeraars bij wie problemen worden vastgesteld, en hun gevraagd om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. De betrokken verzekeraars hebben de informatie op hun website aangepast zodat de informatie overeenstemt met de algemene voorwaarden. Die voorwaarden moeten niet enkel de dekkingen, maar ook de uitsluitingen duidelijk vermelden. Bij een schadegeval kan de verzekeringnemer een tegemoetkomingsverzoek indienen. Als de algemene voorwaarden dat schadegeval uitsluiten, is het aan de verzekeraar om dat aan te tonen.

Bovendien herinnert de FSMA eraan dat, als een reis wordt geannuleerd, een deel van het aan de reis verbonden verzekeringsrisico mogelijk vervalt. (Bijvoorbeeld de bijstand ter plaatse of de bagageverzekering.) In dat geval moet de verzekeraar het deel van de reeds betaalde premie voor de dekking van die niet-gelopen risico’s terugbetalen.