Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.VIAS: de verkeersongevallen kosten ons land elk jaar 13 miljard euro

Nieuws - 24/11/2021
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Op 23 november 2021 werd op initiatief van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet de Staten-Generaal voor verkeersveiligheid georganiseerd. Dankzij een samenwerking tussen het federale niveau en de regio’s heeft dat geresulteerd in het eerste interfederale plan voor verkeersveiligheid om het aantal verkeersslachtoffers in ons land te laten dalen.
Via dit plan engageert België zich om het aantal doden en zwaargewonden tussen nu en 2030 te halveren. Dit wil zeggen dat er dan nog maximaal 320 doden en 1.800 zwaargewonden mogen zijn. Ons land heeft daarnaast ook een ambitie op langere termijn. Zo willen we uitkomen op nul verkeersdoden in ongevallen tegen 2050 ten laatste. De ministers hebben hun engagement ook geofficialiseerd met het ondertekenen van een grote ‘All-for-Zero’-pancarte (www.all-for-zero.be)

Exact 20 jaar geleden werd de eerste Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid georganiseerd op initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de toenmalige minister van Mobiliteit Isabelle Durant. Het doel was om alle betrokken partijen die bezig waren met verkeersveiligheid rond de tafel te brengen en een schokgolf in gang te zetten. In 2001 kwamen immers 1.486 personen om het leven in een verkeersongeval.

Bijna 20 jaar later is het aantal verkeersdoden sterk gedaald, maar blijven er toch nog elk jaar te veel verkeersdoden te betreuren. Zo stelden we in 2019, vlak voor de coronacrisis, 644 verkeersdoden vast. Dat zijn er 12 per week. Er waren ook meer dan 47.000 gewonden, waaronder 3.600 zwaargewonden. De doelstelling van ons land om maximaal 420 verkeersdoden te hebben werd dus niet bereikt.

Met 56 verkeersdoden per jaar per miljoen inwoners zit België zelfs boven het Europese gemiddelde (51). We doen het zelfs een pak minder goed dan onze buurlanden, zoals Frankrijk (51) en zeker Nederland (34) en Duitsland (37).

Verkeersongevallen hebben verschillende gevolgen voor de betrokken personen, maar ook voor de maatschappij. Denken we maar aan de vele verwondingen, de materiële schade, werkverlet en het vele menselijke leed. De gevolgen kunnen ook financieel uitgedrukt worden om de sociale kost van verkeersonveiligheid te berekenen. Een nieuwe studie van Vias toont aan dat verkeersongevallen elk jaar in ons land 13 miljard euro kosten, ofwel 2,9% van het Bruto Binnenlands Product. Die hoge sociale kosten versterken de noodzaak om de verkeersveiligheid te verbeteren en om een nieuwe impuls te geven aan de verkeersveiligheidspolitiek. 


Bron:  VIAS Insitute