Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.VIAS: de hoge brandstofprijzen hebben een impact op hoe we ons verplaatsen en hoe we met de wagen rijden.

Nieuws - 14/07/2022
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Om na te gaan wat de impact is van de stijgende brandstofprijzen op ons verplaatsingsgedrag en onze rijstijl nam VIAS twee enquêtes af, telkens bij een representatief staal van de bevolking van ongeveer 2000 bestuurders.

Enkele resultaten:
  • De brandstofprijzen zijn de laatste maanden fors gestegen. 1 op de 7 Belgische bestuurders (15%) zegt dat de brandstofprijs een bepalende impact heeft op hun verplaatsingsgedrag, 41% ondervindt een kleine invloed en voor 44% heeft de brandstofprijs geen of bijna geen invloed op hun verplaatsingsgedrag. Naarmate het inkomen lager is, is de prijs van brandstof een steeds bepalendere factor. Voor mensen waarvan het netto inkomen lager is dan 1999 euro is de prijs voor 1 op de 5 bestuurders (21%) een bepalende factor.
  • 1 op de 5 bestuurders (19%) is recent nog van gedachten veranderd aan het tankstation omdat de prijs te hoog was. Dat percentage ligt hoger in Wallonië (26%) en Brussel (27%) ten opzichte van Vlaanderen (14%).
  • 2 op de 3 Belgische bestuurders (64%) hebben hun gedrag al aangepast of zullen dat doen als de brandstofprijzen zo hoog blijven. De meest voorkomende verandering is de auto minder vaak gebruiken (35%) en zich minder verplaatsen (28%). 14% van de Belgische bestuurders geeft aan de auto te vervangen door een andere vervoerswijze (14%).
  • 14% van de bevraagde bestuurders heeft een bedrijfswagen. 62% van hen ondervindt geen invloed van de brandstofprijzen op hun verplaatsingsgedrag. Bij degene die geen bedrijfswagen hebben, is dat 41%. Belgen die meer met de auto rijden geven aan minder invloed te ondervinden van de brandstofprijzen. Ze zijn ook minder geneigd hun verplaatsingsgedrag aan te passen. Dat komt omdat in die groep meer bestuurders zitten met een bedrijfswagen, vaak met een tankkaart.
  • De hoge brandstofprijzen hebben ook een impact op hoe mensen met hun wagen rijden. 61% van de Belgische bestuurders past zijn rijstijl op één of meerdere manieren aan. 42% van de Belgische bestuurders laat zijn wagen vaker uitbollen, 38% schakelt sneller naar een hogere versnelling zodat ze niet met een hoog toerental rijden en 26% zegt vaker de cruisecontrole te gebruiken. Eén op de drie bestuurders (33%) geeft aan trager te rijden op de autosnelweg. Vlaamse bestuurders (28%) zijn minder geneigd om hun rijstijl op de autosnelweg aan te passen dan de Waalse (41%).

Bron:  VIAS Institute