Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Lichte daling van het aantal vacatures in loondienst

Nieuws - 11/09/2023
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert het aantal vacatures in Belgische bedrijven in het 2de kwartaal van 2023. De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - daalt voornamelijk in de sectoren ‘informatie en communicatie’, ‘overige diensten’ en ‘industrie’, terwijl hij voornamelijk stijgt in de sector ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’. De vacaturegraad van interimbanen blijft beduidend hoger dan die van vaste banen.

Het totale aantal vacatures daalt met 1,0 %

In het tweede kwartaal van 2023 waren er 194.957 vacatures bij de Belgische ondernemingen tegenover 196.922 in het eerste kwartaal van 2023.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gedaald van 4,68 % naar 4,63 %.

Het aantal vacatures is in de 3 gewesten gedaald met een daling van respectievelijk 1.351 vacatures in het Vlaams Gewest, 485 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 128 in het Waals Gewest ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023.

Met 67,36 % van alle vacatures in België blijft het Vlaams Gewest het gewest met het hoogste aantal vacatures. Daarna volgt het Waals Gewest met 19,69 % en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 12,95 %.

De vacaturegraad blijft hoger in het Vlaams Gewest (5,21 %) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4,03 %) en het Waals Gewest (3,60 %).

Type ondernemingen en type arbeidsplaatsen

Er zijn 5,02 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (6,17 %) dan in grote en middelgrote ondernemingen (4,41 %).

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden (87,23 %), is de vacaturegraad veel hoger voor interimbanen (18,95 %) dan voor vaste banen (4,17 %).

Verdeling volgens activiteitssector (NACE)

Meer dan driekwart (77,2 %) van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: non-profitsector, wetenschappen en diensten, industrie, handel en bouwnijverheid.

De vacaturegraad daalt vooral in de sectoren ‘informatie en communicatie’ (-1,38 procentpunt), ‘overige diensten’ (-0,77 procentpunt) en ‘industrie’ (-0,46 procentpunt), terwijl hij voornamelijk stijgt in de sector ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’ (+1,13 procentpunt). Overigens blijft dit percentage het hoogst in de sector ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’ (9,1 %) en ‘informatie en communicatie’ (7,0 %), terwijl ze het laagst blijft in de sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed’ (2,8 %). De vacaturegraad in de financiële sector stijgt van 3,46 % tot 3,76 %.


Bron:  Statbel