Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.ING Beleggersbarometer: meer dan 70 % van de vrouwelijke beleggers denkt dat wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn

Nieuws - 12/09/2023
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


De ING-beleggersbarometer moet in augustus een stapje terugzetten en zakt naar 102 punten, na 109 punten in juli. Toch blijft de barometer boven het neutrale niveau van 100 punten hangen, wat erop wijst erop dat de Belgische belegger de financieel-economische ontwikkelingen nog altijd eerder gunstig inschat.

Na maanden van verbetering zijn de conjunctuurverwachtingen wat versomberd. Nog slechts een kwart van de beleggers ziet de Belgische economie in de komende maanden aantrekken, het laagste cijfer sinds januari. Tegelijkertijd verwacht 34 % een verslechtering van het economische klimaat. Het valt op dat liefst 31 % van de geënquêteerden zijn gezinsfinanciën zag verslechteren in de voorbije drie maanden, t.o.v. 24 % in de juli-enquête.

PeterVanden Houte, hoofdeconoom bij ING België: “Misschien heeft de stijging van de brandstoffenprijzen daar iets mee te maken, maar ook de minder positieve beursevolutie in augustus heeft waarschijnlijk een rol gespeeld.”

Een derde van de beleggers vindt een obligatiebelegging interessant

Hoewel bijna een derde (31 %) van de beleggers de Belgische beurs in de komende drie maanden ziet stijgen, is het percentage beurspessimisten wel toegenomen van 23 % tot 27 %. Bovendien lijkt de Belgische belegger opnieuw wat risico-averser te worden. Het percentage beleggers dat het een slecht moment vindt om in meer risicovolle sectoren te investeren stijgt van 26 % naar 31 %, terwijl het aantal beleggers dat wat meer risico wel ziet zitten, afneemt van 27 % naar 24 %. Daarentegen blijft het percentage beleggers dat het een goed moment vindt om obligaties te kopen, verder stijgen van 31 % in juli naar 33 % in augustus.

Peter Vanden Houte: “Het feit dat de Staatsbon niet uit het nieuws was weg te slaan, heeft hier vermoedelijk toe bijgedragen. In de week van 21 augustus, toen de staatsbonhype in de aanloop van de inschrijvingsperiode naar een hoogtepunt steeg, klom het percentage beleggers dat het een goed moment vond om in vastrentende activa te beleggen, zelfs tot 40 %.”

De vergrijzing is de grootste uitdaging voor de Belgische economie, vóór de klimaatverandering

Van de trends die de Belgische economie het komende decennium het meest zullen beïnvloeden, zetten 37 % van de beleggers de vergrijzing van de bevolking op de eerste plaats, gevolgd door de klimaatopwarming, die door 32 % van de respondenten als belangrijkste uitdaging wordt gezien. Interessant is dat de vergrijzing als belangrijkste probleem meer leeft bij de Nederlandstaligen (43 %) dan bij de Franstaligen (29 %), terwijl voor de klimaatopwarming het omgekeerd is (28 % bij de Nederlandstaligen t.o.v. 38 % bij de Franstaligen). “Misschien is dat nog een gevolg van de overstromingen van een paar jaar geleden, die het Zuiden van het land teisterden”, oppert Peter Vanden Houte.

Zeven op tien beleggers zijn bezorgd over de impact van de vergrijzing op de economie en de overheidsfinanciën. Ook hier blijkt deze bezorgdheid iets groter bij Nederlandstaligen (74 %) dan bij Franstaligen (61 %).

Zes op tien vrouwen maken zich zorgen over hun wettelijk pensioen

Geen wonder dat beleggers zijn er zich van bewust zijn dat er een appeltje voor de dorst moet worden aangelegd voor later. Bijna twee derde van de beleggers die nog niet met pensioen zijn, denkt dat het wettelijk pensioen dat hij later zal ontvangen ontoereikend zal zijn. Bij de vrouwen loopt dat percentage zelfs op tot 71 % en ongeveer zes op tien vrouwelijke beleggers maakt zich daar ook zorgen over.

Het is dan ook begrijpelijk dat 70 % van de beleggers vindt dat het individuele pensioensparen door de overheid nog meer moet worden aangemoedigd. Opmerkelijk is dat dit percentage gecorreleerd is met de leeftijd. Bij de jongere beleggers (jonger dan 35 jaar) is slechts 55 % deze mening toegedaan. Boven de 45 jaar is meer dan drie kwart van de beleggers voorstander van meer stimuli voor pensioensparen.

“Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat dat jongere beleggers waarschijnlijk geen idee hebben hoeveel hun wettelijk pensioen bedraagt en gezien de pensioenleeftijd nog zo ver af ligt ook minder de noodzaak zien om daar nu al voor te sparen”, besluit Peter Vanden Houte.


Bron:  ING