Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Fietsdiefstal is vooral een grootstedelijk fenomeen: in sommige steden tot 4 keer groter risico op gestolen fiets

Nieuws - 18/09/2023
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


De opkomst van nieuwe en steeds duurdere fietsmodellen jaagt ook de vraag naar fietsverzekeringen de hoogte in. Bij AG is het aantal fietsverzekeringen op 2 jaar tijd meer dan verdubbeld. Klanten willen zich vooral beschermen tegen het risico dat hun fiets gestolen zou worden. Een analyse van de diefstaldossiers bij AG leert dat dit vooral een grootstedelijk fenomeen is. Zo is de kans dat je fiets gestolen wordt in Brussel maar liefst 4 x groter dan het landelijk gemiddelde, terwijl ook Antwerpen en Leuven niet goed scoren.

De opkomst van nieuwe en duurdere fietsmodellen, zoals speed pedelecs, bakfietsen, fat bikes …, heeft de vraag naar een goede fietsverzekering sterk doen toenemen. Bij AG is het aantal fietsverzekeringen op 1 jaar tijd met 38 % gestegen en op 2 jaar tijd met maar liefst 140 %. Volgens beroepsvereniging Assuralia zou vandaag 1 gezin op de 10 over een fietsverzekering beschikken.

Het risico dat zo een nieuwe, dure fiets gestolen zou kunnen worden, is ongetwijfeld één van de belangrijke motivaties om zo’n fietsverzekering af te sluiten. Een analyse van de diefstalaangiftes in de fietscontracten van AG tussen 2018 en 2022 toont aan dat dit risico vooral in de grootsteden reëel is.

Brussel spant de kroon

Zo blijkt uit de analyse van AG dat meer dan 40 % van alle over de hele periode aangegeven fietsdiefstallen gebeurde in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dat is meer dan het aantal fietsdiefstallen in alle niet-stedelijke gebieden van België samen. Daarmee ligt de frequentie van fietsdiefstallen (het aantal gemelde diefstallen ten opzichte van het aantal verzekerde fietsen) in Brussel 4 maal hoger dan het totale Belgische gemiddelde. Concreet betekent dit dat de kans dat je fiets in Brussel gestolen wordt 4 maal hoger ligt dan gemiddeld in België.

Cijfers van de Federale politie bevestigen dat ook. Tussen 2013 en 2021 is het aantal geregistreerde fietsdiefstallen in het Brussels hoofdstedelijk gewest met maar liefst 73 % gestegen (4.357 fietsdiefstallen in 2021 tegenover 2.515 in 2013).

Fietsdiefstal is dus vooral een grootstedelijk fenomeen. De frequentie van fietsdiefstallen in Luik ligt in dezelfde grootorde als die van Brussel, al is het totaal aantal schadegevallen daar statistisch te klein om dat met absolute zekerheid te kunnen stellen. Ook in Antwerpen en Leuven ligt de frequentie 2 maal hoger dan gemiddeld. In Gent en Brugge daarentegen ligt ze opvallend genoeg iets onder het nationale gemiddelde.

Nationaal gezien een status quo

Wat in de politiestatistieken wel opvalt is dat het fenomeen van fietsdiefstallen buiten de grote steden eerder daalt dan stijgt. Zo geven de statistieken van de Federale Politie aan dat het aantal fietsdiefstallen over heel België tussen 2013 en 2021 met meer dan 20 % gedaald is. Al moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat in deze cijfers enkel de officieel geregistreerde fietsdiefstallen zijn opgenomen, waardoor wellicht een deel van de fietsdiefstallen onder de radar blijft.

Ook uit de analyse van AG blijkt niet dat het fenomeen fietsdiefstal nationaal gezien aan een sterke opmars bezig zou zijn. Zo is de nationale frequentie van het aantal fietsdiefstallen tussen 2018 en 2022 nauwelijks gewijzigd.

Vooral stadsfietsen

In de AG-analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen stadsfietsen (inclusief elektrische fietsen en speed pedelecs), mountainbikes, koersfietsen en “nieuwe voortbewegingstoestellen”.

De eerste categorie, goed voor zowat 90 % van de verzekerde fietsen, maakt ook het leeuwendeel uit van de gestolen fietsen (87 %). Mountainbikes en “nieuwe voortbewegingstoestellen” zijn elk goed voor zowat 5 % van de diefstallen; vooral die laatste categorie kent een opvallende stijging sinds 2020.

Vergoedingen stijgen snel

Laatste treffende conclusie: de vergoedingen die AG uitkeert voor gestolen fietsen stijgen jaar na jaar. Zo is de gemiddelde vergoeding in dossiers van diefstallen van een gewone stadsfiets (inclusief alle types elektrische fietsen) tussen 2018 en 2022 met 38 % gestegen. In 2022 is de gemiddelde vergoeding al opgelopen tot iets minder dan 2.400 EUR.

Dat is wellicht te verklaren door het steeds grotere aantal elektrische fietsen, speed pedelecs en bakfietsen, die vaker gestolen worden en juist daarom ook vaker verzekerd worden.


Bron:  AG Insurance