Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Percentage positieve bestuurders lag nog nooit zo laag tijdens de BOB-campagne

Nieuws - 07/02/2024
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Bijna 430.000 bestuurders werden gecontroleerd tijdens de voorbije 8 weken dat de BOB-campagne duurde deze winter. 98,4 % van de bestuurders heeft de boodschap duidelijk goed begrepen dat drinken en rijden niet samengaan, want hun blaastest was negatief. Dat is het beste resultaat sinds de start van de BOB-campagnes in 1995. Ter vergelijking: in 2013-2014 was 3,2 % van de bestuurders nog positief. Het percentage bestuurders onder invloed lag 10 jaar geleden dus dubbel zo hoog als dit jaar.

De BOB-campagne begon deze winter op vrijdag 1 december en duurde tot maandag 29 januari. In totaal werden tijdens de 8 weken van de campagne 429.768 bestuurders onderworpen aan een blaastest. Dat zijn er ongeveer 7700 gemiddeld per dag.

1,6 % van de bestuurders was positief

6768 bestuurders bliezen positief, dat is 1,6 % van het totaal aantal gecontroleerde personen (tegenover 1,9 % vorig jaar). Dat is het laagste percentage sinds de start van de BOB-campagne in 1995. 10 jaar geleden, tijdens de campagne 2013-2014 was nog 3,2 % positief, ofwel het dubbel van dit jaar.

In België is de wettelijke alcohollimiet 0,5 ‰. Tijdens de controles bleek dat van de positieve bestuurders 2 op de 3 meer dan 0,8 ‰ alcohol bliezen. Dat betekent dat zij die rijden na het drinken van alcohol vaak veel te veel gedronken hebben.

Er zijn ook grote verschillen afhankelijk van het tijdstip van de controle. Zo was 1,1 % van de chauffeurs die overdag werden getest positief, vergeleken met 4,4 % 's nachts. Het percentage positieve tests was vergelijkbaar op weeknachten en weekendnachten.

Bijna 1 op de 10 bestuurders positief bij een ongeval

Het percentage positieve bestuurders varieert naargelang de omstandigheden van de controle. Het is bijvoorbeeld 2 % bij routinecontroles, maar 9,8 % bij controles na een ongeval. Dat toont duidelijk aan dat het risico op een ongeval toeneemt met het alcoholpromillage. Een bestuurder met een alcoholpromillage tussen 0,5 en 0,8 ‰ heeft bijvoorbeeld 2,5 keer meer kans op een ongeval, tussen 0,8 en 1,2 ‰ ligt het risico op een ongeval al 4,5 hoger dan wanneer je nuchter rijdt.

Conclusie

Vias institute is tevreden met de resultaten van deze BOB-campagne, ook al is er nog veel werk om alle bestuurders te overtuigen niet te drinken en te rijden. Het percentage positieve bestuurders daalt licht in vergelijking met vorig jaar (1,6 % in plaats van 1,9 %). Nooit eerder lag dat percentage zo laag sinds de start van de BOB-campagnes.

Toch blijft rijden onder invloed een belangrijk probleem voor de verkeersveiligheid. In de eerste 9 maanden van 2023 was bij 3027 ongevallen met doden of gewonden een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken, d.w.z. bijna één ongeval op de 10 (9 %).

Om de situatie te verbeteren, pleit Vias institute voor een nultolerantie inzake alcohol achter het stuur en een verbod om in real-time de exacte locaties van alcoholcontroles te kunnen verklikken door middel van een applicatie. Hopelijk worden beiden tijdens de volgende legislatuur ingevoerd.


Bron:  VIAS