Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Ombudsfin jaarverslag 2023: opnieuw stijging van klachten over online fraude

Nieuws - 15/05/2024
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Het jaar werd opnieuw gekenmerkt door een stijging van het aantal ingediende klachten en van het aantal ontvankelijke klachten, hoewel – en niemand zal daarover klagen – de stijging iets trager verliep dan de vorige jaren: +7,3 % voor de ingediende klachten en +3,5 % voor de ontvankelijke klachten.
Wat het onderwerp van de klachten betreft, blijft online fraude veruit het belangrijkste thema: 1010 ontvankelijke dossiers vallen in deze categorie, goed voor bijna 45 % van alle ontvankelijke dossiers. Er moet echter worden opgemerkt dat dit cijfer slechts een lichte stijging is ten opzichte van 2022, toen men 967 gevallen van online fraude behandelde.
“Helaas worden de adviezen van Ombudsfin op dit gebied, net als in voorgaande jaren, weinig gevolgd door de financiële instellingen: slechts 32,7 % van de gegrond bevonden dossiers resulteerde in een (volledige of gedeeltelijke) tussenkomst van de financiële instellingen. De conflictpunten blijven dezelfde als in het verleden: verschillende interpretaties van het begrip grove nalatigheid en van de doeltreffendheid van de fraudedetectiesystemen die door de financiële instellingen zijn ontwikkeld”, zegt ombudsman Jean Cattaruzza in zijn het voorwoord van het rapport.
Gelukkig heeft de tussenkomst van Ombudsfin veel meer bevredigende resultaten opgeleverd in de andere thema’s die ze behandelden: voor al deze dossiers blijft de kaap van 90 % succesvolle bemiddeling ruimschoots overschreden. Wat deze andere thema’s betreft, was er een lichte daling van de klachten over de sluiting van bankrekeningen en bleven de klachten over spaarrekeningen aan de lage kant, ondanks de ommekeer die dit product vorig jaar onderging. Klachten over basisbankdiensten voor ondernemingen bleven ook miniem, hoewel dit Ombudfin er niet van weerhield om één keer een bindend advies uit te brengen, een bijzondere bevoegdheid die de wet Ombudsfin op dit gebied toekent.

Bron:  Ombudsfin