Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.De nieuwe markt van auto’s loopt traag in april, maar de tweedehandsmarkt blijft goed presteren

Nieuws - 14/05/2024
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


Filip Rylant, woordvoerder van mobiliteitsfederatie TRAXIO: “Nadat we eerst een positieve trend zagen in het aantal inschrijvingen van tweedehandsauto’s voor het eerste kwartaal 2024, eindigde ook de maand april op een bemoedigende noot, met een stijging van +16,6 %, zijnde 62 605 voertuigen in totaal. De registratiegegevens van tweedehandsauto's tonen een stijgende trend tussen begin 2022 en begin 2024. In de eerste vier maanden van 2022 bedroeg het aantal registraties 216 279, voordat het steeg naar 223 635 in 2023 en vervolgens naar 248 046 in 2024. Deze groei vertegenwoordigt een stijging van 14,73 % gedurende de periode van 2022 tot 2024.”
“Het aantal inschrijvingen van benzinewagens bleef stabiel (55%) maar het aandeel dieselwagens daalde van 35,5 % in 2023 naar 32 % in 2024, ten voordele van hybride en elektrische voertuigen, die hun marktaandeel respectievelijk zagen stijgen van 7,7 % naar 9,8 % en van 1,7 % naar 2,7 % over dezelfde periode”.
“Ondanks een lichte daling van 0,4 % in april 2024 ten opzichte van het voorgaande jaar, getuigen de cijfers van een gestage groei in de registratie van nieuwe auto's, ondanks de kortetermijnfluctuaties. In de eerste vier maanden van 2024 werd een stijging van 2 % ten opzichte van 2023 geregistreerd. Bovendien laat de vergelijking met de gegevens van 2022 een significante stijging van 33,2 % zien voor 2024, wat wijst op een positieve,” besluit Filip Rylant.
Elektrische voertuigen
Tijdens het eerste kwartaal van 2024 noteerden we – vooral in Vlaanderen, dankzij de premie – een sterke stijging van de door particulieren aangekochte nieuwe en tweedehandse elektrische voertuigen, een stijging van respectievelijk 132 % en 191,9 %.
Het aantal nieuwe, door particulieren ingeschreven elektrische wagens is erg sterk gestegen tijdens het eerste kwartaal van 2024 tegenover 2023: van 3091 eenheden naar 6075 eenheden (+96,5 %).
Deze positieve dynamiek is duidelijk merkbaar in Vlaanderen, waar in de eerste drie maanden van 2024, 4914 nieuwe elektrische voertuigen werden ingeschreven, tegenover 2118 voor dezelfde periode in 2023, wat neerkomt op een stijging van 132,0 %. Deze groei zorgt voor een marktaandeel bij de nieuwe elektrische voertuigen van 80,9 %, een stijging van 12,4 % ten opzichte van 2023.
Het aantal inschrijvingen van elektrische tweedehands voertuigen door particulieren kende ook aan aanzienlijke stijging in de loop van het eerste kwartaal van 2024 ten opzichte van 2023, van 1335 voertuigen naar 3343 voertuigen, of een stijging met 150,4 %.
In alle gewesten van België was er in het eerste kwartaal van 2024 een duidelijke stijging van het aantal inschrijvingen van tweedehands elektrische voertuigen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vlaanderen is goed voor het grootste aandeel van de totale inschrijvingen van elektrische voertuigen (76,9 %), gevolgd door Wallonië (18,9 %) en Brussel (4,2 %).
Vlaanderen noteerde een totaal van 1981 inschrijvingen, wat neerkomt op een aanzienlijke groei van 191,9 % ten opzichte van het voorgaande jaar.
Hoewel de absolute volumes lager zijn dan die in Vlaanderen en Wallonië, heeft Brussel ook een aanzienlijke groei in inschrijvingen gezien, met een stijging van 98,6 % ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023.
En hoewel de groei gematigder was dan in de andere gewesten, registreerde Wallonië in totaal 653 inschrijvingen, wat een groei van 67 % betekent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023.

Bron:  Traxio